Jak funguje druhý pilíř

Penzijní reforma 2013 přinesla do systému výplaty důchodů mnoho novinek. Tou nejzásadnější je zavedení druhého pilíře důchodového systému. Druhý pilíř důchodového systému dává pracujícím možnost vyvést si část finančních prostředků, jež odvádí přes důchodové pojištění do státní kasy. Pro řadu lidí, je to zajímavá alternativa, jak se více osamostatnit vůči státu. Ten dle propočtů Ministerstva práce a sociálních věcí bude mít velké problémy s ufinancováním důchodů v budoucnosti. Česká populace se díky svému demografického vývoji mění a je více než jisté, že bude přibývat ekonomicky neaktivních obyvatel.

Druhý pilíř důchodového zabezpečení

Druhý pilíř důchodového systému funguje na jednoduchém principu, každý pracující bude mít od ledna možnost vzít 3% z důchodového pojištění, jež za něj odvádí zaměstnavatel, a tyto 3% si přesměrovat na svůj individuální investiční účet u penzijní společnosti. K tomu však musí ze své výplaty odeslat ještě 2 %. Celkem tedy půjde do druhého pilíře 5% měsíční výplaty účastníka. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o vstupu do druhého pilíře je konečné a nezvratitelné, měl by si každý velmi dobře promyslet, zda do druhého pilíře vstoupí či nikoliv, neboť vstupem do druhého pilíře důchodového zabezpečení dojde k poklesu reálného příjmu o 2%.

Druhý pilíř srovnání

Základní srovnání druhého pilíře ukazuje, že tento důchodový systém je výhodný především pro účastníky ve věku 20 až 30 let. Během spoření v druhém pilíři důchodového systému mají možnost využít agresivní programy s vysokým potenciálem zhodnocení, neboť budou investovat desítky let, a navíc se ve stáří nebudou muset plně spoléhat na výplatu státního důchodu z prvního pilíře důchodového systému. Ten už v současnosti vykazuje značnou nestabilitu a chybějící finanční prostředky. Je tedy více než jasné, že situace se státními důchody se bude zhoršovat.

Výplata penzí

Druhý pilíř důchodového systému bude naspořené peníze vyplácet formou penzí. Těch bude existovat hned několik, takže každý se může rozhodnout, jakou si vybere. Aby nedocházelo ke ztrátám způsobeným špatně zvolenou investiční strategií, je v druhém pilíři nastavena automatická brzda, jež v okamžiku blížícího se důchodu upraví investiční program do konzervativní podoby, aby účastník nemohl utrpět velkou ztrátu vyplývající z výkyvů na trzích.

Nejčtenější články

  • No results available

Penzijní reforma 2013

Připravte se na penzijní reformu a spořte si na důchod efektivně. Penzijní připojištění je jednou z možností. Nezapomínejte ani na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, stavební spoření či klasické spořící účty. Spořit na důchod je důležité a diverzifikovat své finance také. Nespoléhejte pouze na státní důchod. Spořte si individuálně tam, kde je to pro vás nejvýhodnější. Určitě by vás němel minout ani web, který se zabývá výlučně tématikou, jak si dobře spořit na důchod a jak se stát chytrým penzistou.

Zajímavé weby

O penzijní reformě se samozřejmě také dozvíte na stránkách Ministerstva financí ČR.