Výplata z 2. pilíře

Druhý pilíř důchodového systému by měl být zakončen výplatou penzí. Tak s tím alespoň počítá přijatý zákon o druhém důchodovém pilíři. Faktem je, že uplyne mnoho let, než začnou být nějaké penze z druhého pilíře vypláceny a je tudíž možné, že v této oblasti dojde ještě k úpravám. Avšak současné právní úprava tvrdí, že okamžikem přiznání starobního důchodu vzniká účastníkovi nárok na výplatu penze. Ty existují ve třech základních variantách.

Penze obecně

Předem je třeba říci, že všechny varianty penzí počítají s pravidelnou měsíční rentou, jež bude účastníkovi vyplácena po dobu několika let. Doba výplaty bude ovlivněna zvoleným typem penze. Z penze druhého pilíře důchodového pojištění se nebude odvádět zdravotní pojištění, sociální pojištění ani daň z příjmu. To je zapotřebí uvést, neboť na klasickém penzijním připojištění i nadále zůstane srážková daň z výnosů a mnoho lidí to velmi plete.

Penze srovnání

Doživotní starobní penze – Tento typ penze nabízí účastníkovi možnost pravidelné výplaty prostředků do doby, než účastník zemře. Výše výplaty se vypočítává dle aktuální průměrné doby dožití. Penze se však ukončuje až smrtí účastníka. Ve srovnání s ostatními penzemi je to úplně odlišný přístup. Nevybrané prostředky z individuálního účtu, které zůstanou po smrti účastníka, se nedědí a přechází pod správu penzijní společnosti. Ve své podstatě se z nich vyplácí, ti kdo výrazně přežívají průměrnou dobu dožití.

Doživotní starobní penze se sjednanou pozůstalostní penzí na 3 roky – Tato penze je velmi podobná doživotní starobní penzi, avšak liší se sjednáním pozůstalostní penze na 3 roky. Pakliže účastník chce po sobě něco zanechat, má možnost využít druhé varianty penzí a po 3 roky po své smrti přeposílat penzi na někoho ze svých blízkých. Nevýhodou této penzi je, že je o něco nižší než doživotní starobní penze, neboť se snižuje o 3 roky výplaty pozůstalostní penze.

Starobní důchod na 20 letSrovnání penzí zakončuje starobní důchod na 20 let. Už dle názvu je jasné, že účastníkovi je vyplácena penze jednoduchým propočtem po dobu 20 let. V případě úmrtí účastníka před skončením penze, je zbytek účastníkova účtu předmětem dědického řízení.

Nejčtenější články

  • No results available

Penzijní reforma 2013

Připravte se na penzijní reformu a spořte si na důchod efektivně. Penzijní připojištění je jednou z možností. Nezapomínejte ani na sociální zabezpečení, důchodové pojištění, stavební spoření či klasické spořící účty. Spořit na důchod je důležité a diverzifikovat své finance také. Nespoléhejte pouze na státní důchod. Spořte si individuálně tam, kde je to pro vás nejvýhodnější. Určitě by vás němel minout ani web, který se zabývá výlučně tématikou, jak si dobře spořit na důchod a jak se stát chytrým penzistou.

Zajímavé weby

O penzijní reformě se samozřejmě také dozvíte na stránkách Ministerstva financí ČR.